EMC Pre-Compliance

“EMC effecten veroorzaken volgens schattingen 70% van alle ‘onbegrepen storingen’ in apparatuur. Elke gebruiker kan er mee worden geconfronteerd; elke ontwikkelaar hoort er rekening mee te houden; elke fabrikant kan besparen als hij zorgt dat de EMC eigenschappen van zijn producten bewezen zijn.”

Bovenstaande tekst is letterlijk overgenomen van de site van TNO. Als ontwikkelaar houden wij natuurlijk in het ontwerp al rekening met het voorkomen van deze problemen. Met andere woorden een apparaat mag niet storen op een ander apparaat en ons apparaat mag niet gestoord kunnen worden.
Wij beschikken over een EMC meetkelder, waarin wij allerlei proeven kunnen doen, om te controleren of uw apparaat gevoelig is voor storingen van buitenaf maar ook of uw apparaat geen storingen veroorzaakt op andere apparaten.

Elektromagnetische beïnvloeding bestaat uit twee delen, namelijk:

Elektromagnetische interferentie of EMI

Interferentie ontstaat doordat elk elektrisch of elektronisch product elektromagnetische velden, al dan niet gewenst, uitzendt of via de bekabeling uitzendt. Andere producten kunnen deze velden of stromen dan ontvangen, waardoor ongewenste effecten in het functioneren van dat product optreden. Bijvoorbeeld een in bedrijf zijnde mobiele telefoon die dicht bij een luidspreker wordt gehouden, kan piepjes uit de luidspreker laten klinken.

Interferentie kan tussen apparaten van de installatie zelf voorkomen of tussen apparaten van de installatie en systemen in de omgeving.

 EMC_Metingen

Elektromagnetische Susceptibiliteit of EMS

Dit is het tweede deel van het EMC vak gebied. Dit deel houdt zich bezig met de vraag: Hoe maak ik apparatuur ongevoelig voor externe elektromagnetische velden?

Wij nemen duidelijk niet de rol op ons van organisaties als TNO. Een volledig meetrapport verstrekken wij niet, daarvoor zijn dergelijke instanties. U kunt bij ons wel terecht voor pragmatisch oplossingen. Doordat wij in onze ontwerpen veel met de EMC problematiek van doen hebben gehad, zijn we sterk geoutilleerd op dit gebied. Doe daar uw voordeel mee!

Gerelateerde Projecten