Diensten

Embedded software

PCB detail

Embedded hardware systemen kunnen niet functioneren zonder embedded software. Voorheen waren er elektronische meet- en regelsystemen die geheel uit hardware bestonden. Bij een embedded systems…

Lees verder

Embedded hardware

Embedded software schema

Brunelco kan voor u een complete Embedded hardware oplossing ontwikkelen. Denk hierbij aan een oplossing bestaande uit zowel de analoge en digitale hardware, programmeerbare logica…

Lees verder

Schema ontwerp

Brunelco kan bogen op een zeer ruime ervaring met het ontwikkelen van klantspecifieke elektronica. Alvorens wij beginnen te ontwerpen spreken wij uw wensen uitvoerig met u door. De besturing…

Lees verder

PCB Design

PCB design

PCB design (Printed Circuit Board) kan beginnen zodra de elektronische schakeling volledig bekend is en ook de gewenste vorm van de printplaat (PCB). Uiteraard spelen…

Lees verder

Industrieel ontwerp

Brunelco heeft in de loop der jaren een uitgebreid netwerk van bedrijven opgebouwd die ondersteuning en specialistische kennis kunnen inbrengen voor wat betreft ergonomie, mogelijke…

Lees verder

HMI

De gebruikersomgeving of gebruikersinterface, afgeleid van het Engelse user interface (UI), ook wel man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI), is de interface (intermediair) tussen…

Lees verder

EMC Pre-Compliance

EMC Keuring

“EMC effecten veroorzaken volgens schattingen 70% van alle ‘onbegrepen storingen’ in apparatuur. Elke gebruiker kan er mee worden geconfronteerd; elke ontwikkelaar hoort er rekening mee…

Lees verder

Valideren

Onder valideren verstaan wij het evalueren van de programmatuur aan het eind van het software-ontwikkelingsproces. Dit om er zeker van te zijn dat aan de…

Lees verder

Consulting

Voor grotere projecten, (denk aan ontwikkelingen voor de OEM industrie) waarbij meerdere partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een product en de afbreukrisico’s en investeringen…

Lees verder

Begeleiding van startups

begeleiding van startups

Veel ideeën komen van ondernemers in spe. Het idee uitwerken en vervolgens ook tot een commercieel succes te maken, vergt veel kennis, inspanning en ervaring….

Lees verder

Veiligheids normeringen

logo van Sil

Het verzorgen van het totale traject van normeringen kan volledig door Brunelco worden uitgevoerd. Er is veel ervaring op het gebied van certificering en het…

Lees verder

Klant specifieke PCB testen

pcb testen met pcb tester

Afhankelijk van de toepassing van een product, willen we een bepaald kwaliteitsniveau kunnen garanderen. Voor producten die veiligheidsfuncties moeten waarborgen bouwen wij meestal klant specifieke…

Lees verder