Werkwijze van Brunelco

Elektronica ontwikkeling, hoe gaat dit nu precies in zijn werk en welke stappen zijn er nodig om tot een goed eindresultaat te komen? Hoe zorgen we ervoor dat wij begrijpen wat u precies wilt laten ontwikkelen?  En nog belangrijker dat u weet wat wij voor u gaan ontwikkelen? Via de onderstaande stappen zorgen wij ervoor dat de ontwikkeling van uw nieuwe product zo goed mogelijk verloopt en er aan het eind van het traject een productierijp product is.

werkwijze Brunelco

Conceptfase & haalbaarheid

Tijdens de conceptfase vertalen wij uw ideeën, eisen en wensen voor uw nieuwe product en/of systeem naar een globale opzet. Ook denken wij actief mee met de commerciële afwegingen die meestal gemaakt moeten worden.
Wanneer er geen vooraf vastgestelde requirements en specificaties zijn dan zullen wij die samen met u vaststellen. Natuurlijk wordt er ook getoetst of deze technisch haalbaar zijn. Op deze manier weten we in een vroeg stadium hoe uw product eruit gaat zien.

Globaal ontwerp

Wanneer de requirements en specificaties duidelijk zijn en we het beide eens zijn over het te ontwikkelen product kunnen we van start met het globale ontwerp. In het globale ontwerp zullen we deze eisen omzetten naar een hardware- en software architectuur. En gaan we alvast nadenken over hoe we in het latere stadium het product kunnen testen om te bepalen of het aan al uw gestelde eisen voldoet.

Detail ontwerp

Na de afronding van het globale ontwerp zullen we verder gaan met de invulling van de vastgestelde architecturen. Dit betekent dus dat we verdere detaillering zullen geven aan zowel hardware als software. In dit stadium worden dus schema’s en PCB’s ontworpen en zal er software worden geschreven.

Prototype & testen

Na het detail ontwerp zijn de hardware ontwerpen klaar en is er software ontwikkeld om de eerste prototypes van uw product te kunnen gaan opbouwen en testen. In deze fase zullen we gaan bepalen of het product voldoet aan uw gestelde eisen en gaan we dit ook samen met u verifiëren. Tevens zullen we uitgebreide testen gaan uitvoeren om te bepalen of het product voldoet aan de normen en of het product degelijk genoeg ontwikkeld is waardoor we in een vroegtijdig stadium eventuele problemen op kunnen sporen. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd en getest en aan het einde van deze fase zal er een productierijp product opgeleverd zijn.

Productievoorbereiding

Wanneer we er volledig van overtuigd zijn dat het ontwerp goed is en u het product wilt laten produceren gaan we ervoor zorgen dat het product in grotere aantallen geproduceerd kan worden. Dit betekent dat we eventuele testtools kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat het product ook echt geproduceerd wordt. De productiebegeleiding kunnen we voor u verzorgen door gebruik te maken van betrouwbare productiepartners. Het uiteindelijk geproduceerde product zal altijd binnen onze eigen omgeving worden getest en de producten die u uiteindelijk ontvangt functioneren zoals u dat verwacht!

V model

We werken volgens het zogenaamde V model.