Internet of Things

IoT, Internet of Things is geen technologisch Utopia meer. Hoewel de koelkast die zelf meldt dat de melk op is, vooralsnog een wat exotische oplossing is, worden apparatuur, machines en gebouwen steeds vaker uitgerust met Internet of Things-techniek. Van een koppeling tussen beveiligingscamera’s, een storing aan een machine die rechtstreeks aan de onderhoudsmonteur wordt gemeld tot meetapparatuur langs rijkswegen; IoT is inmiddels overal te vinden.

TOEPASSINGEN

De term Internet of Things (IoT) wordt gebruikt voor allerlei apparatuur die gekoppeld kan worden aan internet, om op die manier data beschikbaar te stellen van allerlei bronnen. Slimme software combineert de data van verschillende bronnen om er informatie van te maken.

Met behulp van Machine-to-Machine (M2M) communicatie worden informatiestromen tussen machines mogelijk. Deze systemen werken door middel van het aanbrengen van sensoren om informatie te verzamelen zoals geografische positionering, temperatuur, trillingen of de hoeveelheid druk. Het verzamelen van deze informatie stelt bedrijven in staat om intelligentere beslissingen te maken. Ook kan apparatuur hierdoor op afstand uitgelezen worden. Hierdoor kunnen eventuele storingen in een vroeg stadium opgemerkt en voorkomen worden.

Brunelco ontwikkelt producten die informatie verzamelen en deze informatie doorsturen naar het internet. Vaak zijn deze toepassingen batterij gevoed zodat een extreem laag energieverbruik gewenst is. Het soort informatie is zeer divers: van beschikbaarheid van stallingsplekken voor fietsen tot fijnstof concentraties in de lucht. De informatiebehoefte is divers, maar de gemeenschappelijke factor is “low power” en koppeling aan internet.

EXPERTS IN IoT

Per vraagstuk wordt gekeken naar de meest geschikte techniek (LoraZigbee, NB-IoT, 4G/5G etc.) en benodigde infrastructuur. Ook voor deze producten geldt natuurlijk dat ze geschikt moeten worden gemaakt voor de omgeving waarin ze gebruikt worden (temperatuur, vocht etc.). Door onze jarenlange ervaring kunnen we u snel het juiste advies geven en de oplossing zo nodig ook realiseren. U hoeft het alleen nog te vermarkten!

De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds meer apparatuur gekoppeld zal worden aan internet. Dat betekend dat ook meer aandacht nodig is voor veiligheid (hackers?), privacy en normalisatie. Door normalisatie kan worden voorkomen dat apparaten elkaars communicatie gaan verstoren. Normalisatie maakt het ook eenvoudiger om informatie met verschillende partijen te delen.

WAAR STAAN WE NU

Ook Brunelco denkt intensief na over de vele mogelijkheden en toepassingen van Internet of Things, waarbij draadloze communicatie steeds meer een grote rol gaat spelen. Reeds schreven wij een artikel met de actuele ontwikkelingen omtrent IoT.

Nieuwsgierig? Lees het artikel hier!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Enkele voorbeelden van IoT oplossingen:

img_4713_1_0.60.1280.733_800x421

My Bodyguard

Na de positieve uitkomst van een eerdere ontwikkeling, lag het voor de hand om de ontwikkeling van de X-Trace ook bij Brunelco te doen. X-Trace maakt gebruik van GPS positiebepalingtechnologie. Dit betekent dat ook in gebouwen en afgeschermde ruimtes een positie bepaald kan worden. Lees meer >>

klantenteller_1

Nedap Klantenteller

Voor Nedap, onze klant die internationaal actief is in onder andere herkenningssystemen, is een signaleringssysteem ontwikkeld waarbij gebruik is gemaakt van infrarood technologie voor het detecteren van binnenlopende klanten in winkelbedrijven. Lees meer >>