Pulswing

Actueel 12 februari 2019

Bekijk deze film over pulsvissen, hoe zit het nu echt….

PulsvisserijOnze klant

HFK Engineering in Baarn, een ingenieursbureau dat onder andere actief is op het gebied van ontwikkeling van machines en besturingen, heeft in samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Visserij de Pulswing ontwikkeld. De Pulswing is een aerodynamisch vormgegeven balk waaraan de sleepnetten worden voortgesleept door een viskotter. Dit visprincipe wordt Boomkorvissen genoemd. De vormgeving van de Pulswing zorgt ervoor dat zowel de Pulswing zelf, als de sleepnetten vlak boven de zeebodem worden voortgesleept. Dit heeft een tweetal belangrijke voordelen:

 • Brandstofbesparing: de weerstand die het vistuig ondervindt tijdens het voortslepen is aanzienlijk lager. Uit de praktijk blijkt dat brandstofbesparingen van duizenden liters per boot per week worden gehaald;
 • Milieu: beschadiging door beroering van de zeebodem wordt sterk teruggedrongen.

Probleemstelling
Om de vissen, die zich schuilhouden in de zeebodem, te vangen, werden kettingen over de bodem gesleept. Dit levert nog steeds beschadiging op van de bodem en een hoog brandstofverbruik. Hieruit is het idee voor elektrisch vissen ontstaan: d.m.v. het uitsturen van spanningspulsen boven de zeebodem, worden de vissen van de zeebodem opgejaagd, waarna deze in het sleepnet worden gevangen. HFK Engineering heeft Brunelco gevraagd een module te ontwikkelen die m.b.v. elektroden deze spanningspulsen opwekt.

De oplossing:
Van de module die door Brunelco ontwikkeld is, worden meerdere exemplaren per Pulswing gemonteerd. Iedere module stuurt een elektrode aan. De voedingsspanning voor de modules wordt met een lange kabel vanaf het schip geleverd.

Producteigenschappen:

 • High-efficiency switched mode power supply die de voedingsspanning omzet naar een veilige pulsspanning die voldoet aan de toegestane waarden;
 • Snel schakelende eindtrap die een pulsstroom kan opwekken tot honderden ampères;
 • De opgewekte spanning op de elektrodes is galvanisch gescheiden van het schip zodat deze alleen een stroom kan veroorzaken op de gewenste plek in de zeebodem;
 • Communicatie tussen de modules en het schip d.m.v. een veldbus of powerlinecommunicatie, aansturing vanuit een PLC op het schip;
 • Het door de elektrodes afgegeven vermogen is instelbaar vanaf het schip;
 • De elektronica van de module is ingegoten tot een waterdichte module die de hoge waterdruk op de zeebodem kan weerstaan waardoor de correcte werking onder de meest extreme omstandigheden is gegarandeerd;

De Brunelco pulsmodule heeft de Pulswing met de bovengenoemde voordelen operationeel toepasbaar gemaakt. Bijkomend voordeel van de pulsmodule is dat z.g. discards (vis die men niet wil vangen zoals andere soorten of jonge vissen) behoorlijk afnemen, wat uiteindelijk de visstand ten goede komt. Er kan hierdoor selectiever op zowel soort als grootte gevist worden.

Toegepaste (ontwikkelings)tools en technieken:

 • Altium Schematic entry en PCB Layout;
 • Simulatie tools;
 • Programmeertaal C;
 • Galvanisch gescheiden RS485 bus-communicatie;
 • Powerlinecommunicatie;
 • Switched Mode Power Supply design;

Belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp:
Bij het ontwerp moest rekening worden gehouden met de regelgeving zoals vastgelegd door het Ministerie van landbouw en Visserij. Met name de spanningsniveaus op de elektroden, alsmede de beperking in de toegevoerde energie van de pulsen waren kritische factoren. Mede door de intensieve samenwerking met HFK Engineering en de mogelijkheden welke geboden werden om testen uit te voeren op zee zijn de resultaten zeer positief.

Pulswing in de praktijk
Pulswing is reeds commercieel uitgezet en de media heeft hier inmiddels ook aandacht aan besteed.

Bekijk hier het artikel op Nu.nl.