Vlamsensor

Voor een relatie, actief in brandpreventie, heeft Brunelco een vlamsensor ontwikkeld. De sensor wordt gebruikt om sprinklerinstallaties te activeren om zo bijvoorbeeld rieten daken te kunnen beschermen tegen brand.

Opdrachtomschrijving
De vlamsensor is in staat een aansteker vlammetje te detecteren op 12 meter afstand. De sensor is verkrijgbaar met een enkelvoudige en een 3-voudige sensor. De zichthoek van 1 sensor bedraagt maar liefst 120 graden, waarmee dus een groot deel van een dak is te beveiligen.

In artikel 2.85 van Het Bouwbesluit (versie 2003) wordt bepaald dat een dak niet brandgevaarlijk mag zijn wanneer het pand is gelegen binnen vijftien meter van de perceelgrens. Er zijn op dit moment twee manieren om aan deze eis te voldoen:

– het toepassen van een goedgekeurde brandvertragende coating of
– het installeren van een goedgekeurde sprinklerinstallatie.oude vlamsensor foto gepimpt

De door Brunelco ontwikkelde vlamsensor maakt deel uit van een volledige brandblusinstallatie welke door TNO is goedgekeurd. De uitgang van de sensor wordt gebruikt voor het aansturen van een sprinkler installatie.

De sensoren zijn intussen technische hoogstandjes geworden. Zo zijn de huidige sensoren kleiner, waardoor het dak er strakker uitziet. Ook zijn de sensoren gevoeliger en zijn er qua aantal minder nodig om een beginnende brand te detecteren. Daarnaast is het systeem volledig betrouwbaar want zodra een sensor uitvalt of slecht functioneert, wordt hiervan een melding gegeven in het besturingssysteem.