Wireless experts

Sinds de ontdekking van radiosignalen is er ongelooflijk veel veranderd. Steeds meer apparatuur maakt gebruik van informatieoverdracht via radiosignalen waardoor het steeds drukker wordt in het elektromagnetisch spectrum. De methodes om signalen over te dragen worden steeds geavanceerder waardoor meer informatie in kortere tijd kan worden overgedragen.

Achterhaald of niet?

De ontwikkelingen in draadloze communicatie gaan razendsnel. Concepten, technieken en mogelijkheden volgen elkaar in hoog tempo op. Dat is positief, maar kan ook vervelende consequenties hebben. Zo kan het gebeuren dat bepaalde modules niet meer geschikt en soms ook niet meer leverbaar zijn. Dat heeft gevolgen voor uw applicaties. Brunelco heeft daarvoor, op basis van drie decennia ervaring, uiterst effectieve oplossingen.

Dit heeft ook tot gevolg dat een ontwerp soms al na enkele jaren herzien moet worden omdat bepaalde modules niet langer beschikbaar zijn. Brunelco heeft meer dan 35 jaar ervaring met geavanceerde communicatie technieken en kan daardoor snel doorgronden welke techniek voor uw applicatie het meest geschikt is. Indien een bepaalde component niet langer verkrijgbaar is moet u op zoek naar een alternatief. Hiervoor hoeft lang niet altijd het volledige ontwerp te worden herzien. Het blijkt vaak mogelijk een vervangende module toe te passen, die middels een adapterprint kan worden ingezet op het originele ontwerp. De adapterprint komt met de nieuwe module op de plek waar de originele module gemonteerd werd. Door toevoeging van een microcontroller kan intelligentie aan het ontwerp worden toegevoegd, zodat interfaces en protocollen weer exact aansluiten bij het origineel. Op die manier hoeft het ontwerp verder niet te worden aangepast en kan de software veelal ongewijzigd blijven, waardoor u veel kosten bespaart!

Meer en meer modulair

Elektronica zal meer en meer modulair worden opgebouwd, zodat wijzigingen in modules of in verkrijgbaarheid van modules vaker een probleem zullen vormen. Nieuwe modules worden echter steeds kleiner en geavanceerder, zodat een interfaceprint in veel gevallen de mogelijkheid biedt uw bestaand ontwerp langer te blijven ondersteunen. Aan de vormfactor en aan de functionaliteit verandert niets, zodat u uw klant ook spare parts kunt blijven leveren, lang nadat originele componenten obsolete zijn geworden!