Valideren

Onder valideren verstaan wij het evalueren van de programmatuur aan het eind van het software-ontwikkelingsproces. Dit om er zeker van te zijn dat aan de programmatuureisen is voldaan.

valideren1

Daarnaast wordt een gereed product ook fysiek gevalideerd en getoetst aan de geldende normen. De testfaciliteiten van Brunelco stellen ons in staat de systemen die we ontwikkelen volledig te kwalificeren en te valideren.

Onze faciliteiten kunnen uiteraard ook worden gebruikt voor systemen die door derden zijn geproduceerd.

valideren

Indien u gebruik wenst te maken van onze mogelijkheden neemt u dan contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Gerelateerde Projecten