Embedded hardware

Brunelco kan voor u een complete Embedded hardware oplossing ontwikkelen. Denk hierbij aan een oplossing bestaande uit zowel de analoge en digitale hardware, programmeerbare logica en de software die bepaald wat de microcontroller doet. Uiteraard kunnen wij ook enkel een gedeelte van uw project voor u uitvoeren, een en ander afhankelijk van uw wensen en projectaanpak.

Brunelco ontwikkelt klantspecifieke elektronica. Hardware die volledig geïntegreerd kan worden in uw product of machine.
Deze hardware wordt volledig geoptimaliseerd voor uw toepassing, zodat alle benodigde signalen rechtstreeks op de print kunnen worden aangesloten.

Voordelen van eigen elektronica ontwikkeling:

 • compactere bouwwijze
 • vormgeving aangepast aan uw toepassing
 • minder installatietijd
 • minder kans op bedradingsfouten
 • alles in 1 oplossing
 • productbescherming
 • optimaal energieverbruik
 • oplossing geoptimaliseerd voor uw gebruikscondities
 • u hoeft slechts 1 component op voorraad te houden
 • gegarandeerde leverbaarheid gedurende vele jaren
 • servicevriendelijk
 • klantenbinding

Om ervoor te zorgen dat u de juiste oplossing in handen heeft wordt een ontwikkeltraject doorlopen met een aantal vaste onderdelen:
Allereerst worden de volledige specificaties opgesteld. Denk daarbij aan het vaststellen van de functionele eisen, omgevingscondities, gebruiksomstandigheden, signaalniveaus en andere technisch relevante informatie. In diezelfde fase wordt ook gekeken naar economische aspecten: seriegrootte, gewenste kostprijs, economische levensduur etc. maar ook wettelijke voorschriften, welke normen zijn van toepassing, in welke landen wordt het product gebruikt.

Na het vaststellen van de specificaties wordt het systeem ontwerp gemaakt, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met testmogelijkheden (kwaliteitswaarborging), kostprijs, leverbaarheid van componenten, produceerbaarheid en service aspecten. Het elektronisch ontwerp moet goed aansluiten op de te ontwikkelen software en moet ook passen bij de filosofie van het product. Dat lukt alleen door integraal te ontwikkelen, zodat alle aspecten meegenomen worden in het ontwerp.
Als het systeemontwerp klaar is, wordt een elektronisch ontwerp gemaakt (elektrisch schema) en begint meestal gelijktijdig de software ontwikkeling. Zodra het elektrisch schema volledig is ingevoerd, alle vormen van componenten bekend zijn en de vorm van de PCB bekend is wordt het printontwerp gemaakt. Vervolgens wordt hiervan een prototype vervaardigd welke wordt voorzien van componenten.

Als de software inmiddels ook gereed is, kan de testfase beginnen. We controleren of het ontwerp op alle aspecten voldoet aan de gestelde eisen. Daarna volgt certificering (CE) en kan het product in productie worden genomen.

Gerelateerde Projecten