Intellilift

Onze klant
Enerpac: een internationaal bedrijf dat zich richt op ontwikkeling en bouw van grote hydraulische systemen, specialist op het vlak van heavy lifting toepassingen. Met de installaties van Enerpac worden vaak zeer grote en zeer zware objecten getild of verplaatst. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het tillen van (delen van) boorplatforms tijdens de bouw of het plaatsen ervan op volle zee;
 • Het plaatsen van brugdelen;
 • Plaatsing van onderdelen voor energiecentrales;
 • Berging van grote objecten, b.v. de Russische onderzeeër Kursk;
 • Intern machinetransport.

Om grote objecten te tillen of te verplaatsen, zijn zeer grote krachten noodzakelijk. Hierbij dienen meerdere zware hydraulische cilinders exact synchroon aangestuurd te worden. Wanneer één cilinder niet meebeweegt, kan dit tot ontoelaatbare krachten in het te tillen object leiden met alle gevolgen van dien. Schade maar ook persoonlijke ongelukken zijn daarbij niet ondenkbaar.

Probleemstelling
Voor haar familie van zeer zware portaalkranen (Hydraulic gantries) vroeg Enerpac aan Brunelco een fail-safe draadloze besturing te ontwikkelen. Een portaalkraan bestaat uit maximaal 4 hydraulische units die aangestuurd dienden te worden. Belangrijke eisen hierbij waren:

 • Draadloze bediening en bewaking van de portaalkraan d.m.v. een handzender;
 • Korte opstarttijd, het systeem moet binnen enkele seconden operationeel zijn;
 • Eenvoudig in gebruik, operator heeft geen kennis van PC’s;
 • Synchrone aansturing van de verplaatsing van 4 hydraulische units;
 • Bewaking van de status van de 4 hydraulische units;
 • Bewaking van de krachtverdeling over de hydraulische units;
 • Intrinsiek veilige bediening: uitval of storing van ongeacht welk onderdeel of subsysteem dan ook, de besturing dient de kraan altijd in een veilige toestand te brengen;
 • Toepasbaar over de hele wereld.

Intellift voor Enerpac heavy lifting

De oplossing
De uitgebreide kennis en ervaring van Brunelco op het vlak van draadloze communicatie en fail-safe remote IO systemen werd gecombineerd in het Intellilift draadloos besturingssysteem. Het systeem bestaat uit een handzender die met 4 ontvangststations kan communiceren. Deze ontvangststations sturen vervolgens de hydraulische units aan. Het geïmplementeerde fail-safe communicatieprotocol tussen handzender en ontvangststations is dusdanig uitgevoerd dat ieder verstuurd commando d.m.v. een bevestiging op goede ontvangst gecontroleerd wordt. Bovendien worden pas acties geïnitieerd op de ontvangststations wanneer de status, positie en belasting van alle stations bekend en correct is. Hierdoor is de synchroniteit tussen de hydraulische units altijd gewaarborgd. Rode draad in het systeem is de noodstop functie. Wanneer een noodknop wordt ingedrukt of een ontvangststation in een hydraulische unit detecteert een storing, dan worden alle acties gecontroleerd tot stilstand gebracht en worden ook generatoren en hydraulische pompen stilgelegd.

Producteigenschappen

 • Gebruikersvriendelijke IP65 Intellilift handzender met display en achtergrondverlichting;
 • Simultane gesynchroniseerde aansturing van 4 ontvangststations;
 • Geïntegreerde noodstop functionaliteit;
 • Meer dan 12 uur achter elkaar te gebruiken zonder tussentijds opladen;
 • Feedback van 2 analoge en 4 digitale meetsignalen per ontvangststation, uit te lezen op de Intellilift handzender;
 • Wereldwijd toe te passen: werkt op de 2,4 GHz frequentieband;
 • Frequentiehopping: wanneer een communicatiekanaal niet betrouwbaar is wordt overgeschakeld op een ander kanaal;
 • High power uitgangen op de ontvangststations zijn in staat om direct aanzienlijke belastingen aan te sturen zonder tussenkomst van relais of andere hardware;