Switched mode power supply

Een Switched Mode Power Supply (SMPS) is een voeding die gebruik maakt van hoge schakelfrequenties. Daardoor kan de transformator veel kleiner worden geconstrueerd dan wanneer gebruik gemaakt wordt van een conventionele 50Hz transformator. Daardoor is het mogelijk een veilige laagspanning te genereren, die aanraakveilig is en waarbij toch grote vermogens geleverd kunnen worden, bij een laag gewicht.

Deze techniek wordt veelvuldig toegepast in bijvoorbeeld laptop en computer voedingen. Door grootschalige toepassingen worden tegenwoordig ook netadapters met een gering vermogen uitgevoerd als SMPS, omdat de benodigde elektronica zo grootschalig wordt geproduceerd dat dit uiteindelijk voordeliger is dan het gebruik van conventionele transformatoren (dus besparing op koperdraad en weekijzer).

Bijkomend voordeel van de SMPS adapters is het hogere rendement: de verliezen in een kleine transformator lopen vaak op tot wel 50%. Met name als er geen energie gevraagd wordt, blijft een conventionele transformator energie opnemen, die volledig opgaat aan verlies in de transformator. Hierdoor is het standby verbruik niet in overeenstemming met de hedendaagse regelgeving.

Bij Brunelco ontwikkelen we onze eigen SMPS voedingen indien we geen gebruik kunnen maken van standaard oplossingen, bijvoorbeeld omdat de aangeboden spanning afwijkend is, of omdat de omgevingscondities totaal ongeschikt zijn voor standaard oplossingen.

 

Gerelateerde Projecten

  • Pulswing