Bluetooth low power Baken (BTLE)

Voor indoor navigatie doeleinden hebben we een BTLE (Bluetooth low power) baken ontwikkeld die minstens 5 jaar werkt op 2 batterijen. Ieder baken zend een unieke code uit die gekoppeld is aan een locatie. Als je met een ontvanger in de buurt komt weet je dus waar je bent. De locatiebepaling wordt verfijnd door gebruik te maken van de signaalsterkte van het baken.

Met deze techniek is tot op enkele meters nauwkeurig vast te stellen waar men zich bevindt. Het wordt niet alleen gebruikt voor indoor locatiebepaling (IPS) maar ook voor gerichte reclameboodschappen (narrowcasting), gerichte informatie verstrekking etc.BTLE_baken

De BTLE bakens worden ook gebruikt door X-Guard, zodat de positie van bewakers of alleen werkers ook kan worden vastgesteld op posities waar GPS ontvangst niet mogelijk is of waar gewenst is dat vastgesteld kan worden op welke verdieping men zich bevindt.