Internet of things

Internet of Things is geen technologisch Utopia meer. Hoewel de koelkast die zelf meldt dat de melk op is, vooralsnog een wat exotische oplossing is, worden apparatuur, machines en gebouwen steeds vaker uitgerust met Internet of Things-techniek. Van een koppeling tussen beveiligingscamera’s, een storing aan een machine die rechtstreeks aan de onderhoudsmonteur wordt gemeld tot meetapparatuur langs rijkswegen; IoT is inmiddels overal te vinden.

Toepassingen

De term Internet of Things (IoT) wordt gebruikt voor allerlei apparatuur die gekoppeld kan worden aan internet, om op die manier data beschikbaar te stellen van allerlei bronnen. Slimme software combineert de data van verschillende bronnen om er informatie van te maken.

De data bestaat bijvoorbeeld uit verbruiksgegevens van water en elektriciteit, de informatie die hieruit kan worden afgeleid is of bewoners normaal functioneren. Afwijkingen in het gebruikelijke patroon kunnen aanleiding zijn om even iemand langs te sturen om een kijkje te nemen. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand met een gebroken heup dagen op hulp moet wachten, of erger. IoT wordt ook gebruikt om storingen van apparatuur door te geven aan servicediensten, of om informatie over de omgeving te verzamelen.

Brunelco ontwikkelt producten die informatie verzamelen en deze informatie doorsturen naar het internet. Vaak zijn deze toepassingen batterij gevoed zodat een extreem laag energieverbruik gewenst is. Het soort informatie is zeer divers: van beschikbaarheid van stallingsplekken voor fietsen tot fijnstof concentraties in de lucht. De informatiebehoefte is divers, maar de gemeenschappelijke factor is low power en koppeling aan internet.

Experts in IoT

Per vraagstuk wordt gekeken naar de meest geschikte techniek (Lora, Zigbee, NbIoT, 4G/5G etc.) en benodigde infrastructuur. Ook voor deze producten geldt natuurlijk dat ze geschikt moeten worden gemaakt voor de omgeving waarin ze gebruikt worden (temperatuur, vocht etc.). Door onze jarenlange ervaring kunnen we u snel het juiste advies geven en de oplossing zo nodig ook realiseren. U hoeft het alleen nog te vermarkten!

De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds meer apparatuur gekoppeld zal worden aan internet. Dat betekend dat ook meer aandacht nodig is voor veiligheid (hackers?), privacy en normalisatie. Door normalisatie kan worden voorkomen dat apparaten elkaars communicatie gaan verstoren. Normalisatie maakt het ook eenvoudiger om informatie met verschillende partijen te delen.

Waar staan we nu

Ook Brunelco denkt intensief na over de vele mogelijkheden en toepassingen van Internet of Things, waarbij draadloze communicatie steeds meer een grote rol gaat spelen. Reeds schreven wij een artikel met de actuele ontwikkelingen omtrent IoT.

Nieuwschierig? Lees het artikel hier!