Elektronica ontwikkeling en productie

U bedenkt de gewenste functionaliteit, wij bedenken hoe dit met elektronica en bijbehorende software gerealiseerd en geproduceerd kan worden.

In de loop der jaren hebben we zeer uiteenlopende producten gecreëerd voor zeer uiteenlopende toepassingen maar een aantal aspecten zien we telkens terug:

  • Draadloos besturen, meten en regelen, van eenvoudig tot intrinsiek veilig, met je smartphone of met embedded controls;
  • Professionele toepassingen;
  • Meten en sturen van (mechanische) processen: onze eigen domeinkennis is daarbij onmisbaar en zeer uitgebreid.

Kenmerkend voor Brunelco: nuchter maar wel vooruitstrevend.

  • We gaan voor een duurzame relatie en zijn bereid hierin te investeren, openheid en vertrouwen vormen daarbij de basis.
  • We komen snel, efficiënt en daardoor voordelig tot een oplossing door hergebruik van functieblokken. We werken met vaste partners op het gebied van mechanica en industrieel ontwerp.
  • Maatwerk waar maatwerk nodig is maar met een kritische blik op de economische haalbaarheid.
  • Creëren van gezamenlijk belang.
  • We streven ernaar onze opdrachtgevers te ontzorgen door de gehele levenscyclus van het product voor onze rekening te nemen (van idee tot levering, nazorg en productie continuïteit).