WiFi

Met deze oplossing kunnen apparaten zelfstandig informatie uitwisselen via internet, door gebruik te maken van een standaard WiFi router.

Beveiligde toegang mogelijk.