Elektronisch vissen groeit nog steeds in populariteit !

30 januari, 2013

Het succes van elektronisch vissen middels onze Pulswing-techniek wordt steeds breder gedragen. Meer en meer vissers gebruiken de techniek of willen hiervan gebruik gaan maken. De gebruikers zijn enthousiast en zien aantoonbare voordelen voor zowel de vissen als voor het bedrijfsresultaat.

Momenteel is de enige factor die verdere groei in de weg staat, de beperkte verlening van vergunningen. Vele bedrijven hebben een vergunning aangevraagd om ook elektronisch te mogen vissen, maar wachten nog op toestemming. Vanuit meerdere kanten wordt getracht deze toestemming sneller geregeld te krijgen.

Brunelco houdt de ontwikkelingen in deze markt en de overheidsregelgeving nauwlettend in de gaten om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.